Næringsbygg i Norge siden 1997

Kontaktinformasjon

Telefon: 32 82 78 00
E-post: post@panelbygg.no

Nyheter

Hilser fra Værøy

En bygningsarbeider på bryggekanten En kraftig vinterstorm gjorde skader på bygget til Br. Andreassen AS på Værøy. På oppdrag for Fagmek AS sluttfører Panelbygg denne…

Les mer

Byggledelse og prosjektering

Panelbygg er en totalentreprenør med spisskompetanse på funksjonelle lager-, butikk- og produksjonsbygg til bl.a. fiskerisektoren og dagligvarebransjen i hele Norge.