Våre tjenester

Våre tjenester

Siden etableringen i 1997 har Panelbygg vært en stor entrepenør innenfor funksjonelle lager- og produksjonsbygg til fiskerisektoren i hele Norge.

Vår lange erfaring med denne type bygg er din trygghet.

I dag er virksomheten også rettet mot dagligvarebransjen hvor vi i de senerer år har ferdigstilt en rekke nye butikker til de fleste aktørene i denne bransjen.

 

Sitter du med utbyggingsplaner er vi behjelpelig med å forme disse videre, både teknisk og økonomisk. Vi tar kunden på alvor og bidrar med vår entrepenørerfaring.

Alt dette er helt uforpliktende for deg.