Våre tjenester

Våre tjenester

Siden etableringen i 1997 har Panelbygg arbeidet innenfor funksjonelle lager- og produksjonsbygg til fiskerisektoren i hele Norge.

Vår lange erfaring med denne type bygg og vår spisskompetanse er din trygghet.

I dag er virksomheten også rettet mot dagligvarebransjen og andre type næringsbygg.

Sitter du med utbyggingsplaner er vi behjelpelig med å forme disse videre, både teknisk og økonomisk.