TRONDERUD ENGENEERING

TRONDERUD ENGENEERING

På Eggemoen i Hønefoss bygde vi 2 stk hangarer inkl. kontordel og et produksjonsanlegg for Tronerud Engineering

 

Til venstre: 2 stk hangarer inkl. kontordel på ca 3000 m2 oppført i 2006.

Under: Produksjonsanlegg ca 5000 m2 oppført i 2009.

tronerud-engineering-2