BORG FRYSETERMINAL

BORG FRYSETERMINAL

Under oppføring utvidelse av eksisterende fryselager på Øra i Fredrikstad.

Ferdigstillelse juni 2012.  Total grunnflate 2000 m².

Arbeidene består blant annet av peling til fjell og frittbærende dekke.

Innvendige høyder på over 10 m med mobile reoler.