Panelbygg bygger for PERI igjen

PERI Norge AS er Norges ledende leverandør av forskalingssystemer, for salg og utleie. Siden etableringen i 1993 har selskapets solide vekst skapt behov for tilpasning av arealer og funksjonelle industribygg for å huse virksomheten og nå over 100 ansatte i Norge. I 2006 bygget Panelbygg hovedkontor og lager for PERI i Drammen. Når selskapet nå på nytt har behov for større lager og flere arbeidsplasser er Panelbygg på nytt valgt som totalentreprenør for deres nye prosjekt i Sande.

Knut Sørby, Panelbygg og Tom Wium, PERI er klare for et nytt samarbeid i Sande

 

-Da vi flyttet inn i nytt bygg i Kobbervikdalen sommeren 2007, var vi sikre på at dette var stedet vi skulle være i uoverskuelig fremtid, med 29 mål tomt og bygg tilpasset våre vekstestimater var vi godt fornøyd. Det tok ikke lang tid før vi skjønte at våre estimater var feil, så våren 2012 kjøpte vi nabotomten på ytterligere 12 mål og arbeidet med visjon 2018 var godt i gang. Da vi var ferdige med strategiplanleggingen så vi at eksisterende eiendomsstørrelse ikke ville kunne dekke vårt fremtidige behov, og vi startet jakten på nytt område. Det har vært en lang og krevende prosess, men vi er nå veldig fornøyde med å ha landet på Hanekleiva og ikke minst sammen med samarbeidspartnere som vet hvilket behov vi har og hva vi trenger. Med etableringen i Hanekleiva får vi 54 mål og en opsjon på ytterligere 10 mål. Da har vi ingen fysiske begrensninger å ta hensyn til og vi kan igjen sette i verk våre ambisiøse vekstplaner innenfor segmentene forskaling, stillas, finer og forbruksmateriell til bygg- og anleggsbransjen. Vi står foran store investeringer i eiendom og ikke minst utstyr til leiepark og målsetningen er en omsetning på 500 mill. innen 2025, sier Tom Wium, administrerende direktør PERI Norge AS

Arbeidet er igangsatt

PERI Norge AS kjøpte tomten av Trippel Eiendom som en ferdig opparbeidet næringstomt. Kjeldaas AS har kontrakten for tomteopparbeidelsen med selger og er i sluttfasen med å ferdigstille dette arbeidet.

Kjeldaas er også valgt av Panelbygg for fortsettende utføre grunnarbeid for byggene. I disse dager klargjøres tomten for oppstart av betongarbeidene.

ProsjektCompaniet har samarbeidet med PERI fra tidlig planfase om prosjektet i Hanekleiva. Som prosjektleder i utviklingsfasen, og følger prosjektet også i utførelsesfasen som prosjekt- og byggeleder og byggherrens SHA representant.  -Vi er stolte av prosjektet og trygge på at vi kommer i mål også denne gangen, sier daglig leder Ann-Elin Thunhaug. At vi får til et solid og godt samarbeid om prosjekt gjennomføringen med Panelbygg har vi gode erfaringer med tidligere, sier hun.

 

Befaring på byggeplass, fra venstre:Knut Ynge Sørby. Prosjektleder Panelbygg. Tom Wium administrerende direktør PERI, Terje Draugsvoll logistikksjef PERI, Ann-Elin Thunhaug daglig leder Prosjektcompaniet, Haakon Steen Torvestad prosjektleder prosjektcompaniet, Mariano Pedrozo, construction & facility management.

 

Det skal bygges

Mai 2020 skal et nytt kontorbygg, 3 lager/verkstedbygg, en teknisk sentral samt store logistikkarealer på den 50 mål store tomta stå ferdigstilt.

-Vi er glade for å ha vunnet også denne entreprisen, sier Knut Yngve Sørby, Prosjektleder for Panelbygg. Det er en stor jobb som skal gjøres med ca 1 års byggetid. Vi har planlagt og prosjektert dette godt i sammen og nå rigger vi oss opp for bygningsarbeidet på tomten. Vi ser frem til å fortsette et godt samarbeid og løse også dette oppdraget, sier Sørby.

 

Tomten til venstre. Ca 50 mål, skal gjøres til nytt hovedkontor og lager for PERI Norge. Flott beliggende på Hanekleiva i Sande. På nabotomten bak bygger ASKO sitt nye lager.

 

 

Informasjonskontakt

Daglig leder, Panelbygg, Martin Schinnes. 99026461

martin@panelbygg.no

Operational Marketing Expert, PERI Norge AS, Martine Tuv Østengen. 95001918

martine.tuv@peri.no

Daglig leder. ProsjektCompaniet AS. Ann-Elin Thunhaug. 97054424

ann-elin@prosjektcompaniet.no